Θάνατος στο Νοσοκομείο

Σε περίπτωση που ο θάνατος συμβεί στο νοσοκομείο ή σε κλινική, χρειάζεται από τα συγγενικά πρόσωπα να έχουν την ταυτότητα του θανόντος για να την επιδώσουν στο γιατρό του ιδρύματος για να  συντάξει την πιστοποίηση θανάτου και τα ρούχα για να τα παραδώσουν στο γραφείο τελετών. Σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα νοσοκομειακός υπάλληλος να σας προτείνει το Γραφείο Κηδειών της επιλογής του, σας εφιστούμε την προσοχή σας.

Άρα λοιπόν οι ενέργειες που θα κάνετε είναι:

1ον : Επαφή με τον γιατρό για την έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου.
2ον : Ταυτόχρονη κλήση του γραφείου μας στο τηλέφωνο 25310 26511 για τα περαιτέρω.

Ενημερωθείτε

+302531026511

Νικολάου Ζωίδη 20

Κομοτηνή Ελλάδα 69132

365 μέρες

Διανυκτερεύει