Μεταφορά οστών

Για τη μεταφορά οστών αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία (Γραφειοκρατικές εργασίες, οστεοθήκη, ανακομιδή οστών και μεταφορά) που απαιτείται από τον τόπο ανακομιδής έως και την τοποθέτηση τους στον τελικό προορισμό τους.